Persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik Für ansøgere og medarbejdere hos GS-Hydro Danmark ApS
(Seneste ændring 20.08.2020)

Hos GS-Hydro Danmark ApS behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne
persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi sikrer en fair og
transparente Behandlung af dine Personoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
GS-Hydro Danmark ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, bei dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

GS-Hydro Danmark ApS
Fabriksvej 12
6000 Kolding
CVR: 73 24 25 17
Nummernr.: +45 75 54 15 33
Mail: Finance.denmark@gshydro.com
www.gshydro.com

Umgang mit einem Personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Ansøgere:

 • Almindelige personoplysninger,
  • løn, bankkonto, skatteoplysninger og pensionsforhold, 
  • oplysninger om ferie, sygdom og andet fravær, 
  • oplysninger om it-udstyr og telefon, som vi udleverer bis brug for dit arbejde, 
  • din underskrift og foto, 
  • oplysninger om dine pårørende, 
  • oplysninger om din brug af E-Mail og Internet, 
  • oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.
 • CPR-Nummer
  • Som medarbejder hos GS-Hydro Danmark ApS, behandler vi oplysninger om dit CPR-nummer für at kunne identificere dig utvetydigt, når vi skal indberette oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt.
 • Følsomme Personoplysninger
  • Medlemskab af fagforening ich verboten med eventuelle tvister,
  • Helbredsmæssige Festung (f.eks. Arbejdsskader, sygeog barselsfravær, ansættelse på særlige vilkår).
 • Oplysninger om strafbare Festung

Formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål:

 • Verwaltung af medarbejdere.
  • - Sagsbehandling ich verbiete med ansættelser, efter gældende lovgivning og individuelt indgåede lønog ansættelsesvilkår.
 • Statistiske formål

Retsgrundlaget für vores behandling af dine personoplysninger sker jf. gældende lovgivning für databaseeskyttelse 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver personoplysninger om vores medarbejdere til følgende modtagere:

 • Skattemyndigheder og andre myndigheder Ich verbiete med lovpligtige indberetninger
 • Bankforbindelser Ich verbiete med udbetaling af løn
 • Pensionsselskaber ich verbiete med Pension og sundhedsordning
 • Kompetencefonde og fagforeninger Ich verbiete med efteruddannelse og lønrefusion
 • Eksterne rådgivere
 • Kunder og samarbejdspartnere bis GS-Hydro Danmark ApS, som du medvirker bis betjene, modtager oplysninger som dit navn og din stilling ich verbiete med arbejdets udførsel.
 • Vores databaseehandlere på baggrund af databaseehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du, som ansøger, ikke fik job hos GS-Hydro Danmark ApS, gemmer vi din ansøgning og de øvrige personlige Daten, så længe som nødvendigt für de formål, vi har beskrevet ofenfor. Du kan, ved at henvende dig til os, bede om, at vi sletter dine data. GS-Hydro Danmark ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. Für bei kunne dokumentere vores sagsbehandling og für bei kunne leve op bis vores forpligtelser, er det nødvenligt bei gemme alle oplysninger i op bis 5 år plus indeværende år efter fratrædelsen.

Speisen Sie rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten bis zu se egne personoplysninger
 • Retten bis berigtigelse (rettelse af unøjagtige oplysninger)
 • Retten bis zum Schlitzen
 • Retten bis zur Behandlung
 • Retten til dataportabilitet (udlevering von Daten i et almindeligt anvendt Format)
 • Retten bis indsigelse
 • Retten bis zu få information om nye formål
 • Retten bis zu trække dit samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved bei henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet - se kontaktdata på www.datatilsynet.dk.

Überprüfung von privatlivs- og databaseeskyttelsespolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne politik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Den til Enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du, som medarbejder, modtage meddelelse herom.

Pliki do pobrania: