Persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik For ansøgere og medarbejdere hos GS-Hydro Danmark ApS
(Seneste ændring 20.08.2020)

Hos GS-Hydro Danmark ApS behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne
persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi sikrer en fair og
transparent behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
GS-Hydro Danmark ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

GS-Hydro Danmark ApS
Fabriksvej 12
6000 Kolding
CVR: 73 24 25 17
Telefonnr.: +45 75 54 15 33
Mail: finance.denmark@gshydro.com
www.gshydro.com

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Ansøgere:

 • Almindelige personoplysninger,
  • løn, bankkonto, skatteoplysninger og pensionsforhold, 
  • oplysninger om ferie, sygdom og andet fravær, 
  • oplysninger om it-udstyr og telefon, som vi udleverer til brug for dit arbejde, 
  • din underskrift og foto, 
  • oplysninger om dine pårørende, 
  • oplysninger om din brug af e-mail og internet, 
  • oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.
 • CPR-nummer
  • Som medarbejder hos GS-Hydro Danmark ApS, behandler vi oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne identificere dig utvetydigt, når vi skal indberette oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt.
 • Følsomme personoplysninger
  • Medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuelle tvister,
  • Helbredsmæssige forhold (f.eks. arbejdsskader, syge- og barselsfravær, ansættelse på særlige vilkår).
 • Oplysninger om strafbare forhold

Formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål:

 • Administration af medarbejdere.
  • – Sagsbehandling i forbindelse med ansættelser, efter gældende lovgivning og individuelt indgåede løn- og ansættelsesvilkår.
 • Statistiske formål

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker jf. gældende lovgivning for databeskyttelse 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver personoplysninger om vores medarbejdere til følgende modtagere:

 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Bankforbindelser i forbindelse med udbetaling af løn
 • Pensionsselskaber i forbindelse med pension og sundhedsordning
 • Kompetencefonde og fagforeninger i forbindelse med efteruddannelse og lønrefusion
 • Eksterne rådgivere
 • Kunder og samarbejdspartnere til GS-Hydro Danmark ApS, som du medvirker til at betjene, modtager oplysninger som dit navn og din stilling i forbindelse med arbejdets udførsel.
 • Vores databehandlere på baggrund af databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du, som ansøger, ikke fik job hos GS-Hydro Danmark ApS, gemmer vi din ansøgning og de øvrige personlige data, så længe som nødvendigt for de formål, vi har beskrevet ovenfor. Du kan, ved at henvende dig til os, bede om, at vi sletter dine data. GS-Hydro Danmark ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser, er det nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til 5 år plus indeværende år efter fratrædelsen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til at se egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse (rettelse af unøjagtige oplysninger)
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til at få information om nye formål
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet – se kontaktdata på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivs- og databeskyttelsespolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne politik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du, som medarbejder, modtage meddelelse herom.

Pliki do pobrania: